12 სართულიანი კორპუსი

მულტიფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის, ტექტო ფრანკოს 12 სართულიანი კორპუსი.