20 სართულიანი კორპუსი

მულტიფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსის, ტექტო ფრანკოს 20 სართულიანი კორპუსი.