ტექტო რაკურსი

ტექტო რაკურსის 12 სართულიანი კომპლექსი.